غواص سطح 3

غواص سطح 3

سرفصلها:
– توانایی غواصی تا عمق 50 متر با استفاده از سیستم تغذیه از سطح با Helmet و   BandMask
– توانایی استفاده از Air Lift
– توانایی غواصی با Wet Bell
– آشنایی با Waterjet
– توانایی کار با ابزارهای Pneumatic 
– تئوري گازمخلوط
– توانایی کار با کمپرسور
– توانایی استفاده از Lifting Bag
– توانایی جوشکاری و برشکاری زیرآب

– توانايي عكاسي و فيلمبرداري زير آب

و …

شهریه: 17,000,000 تومان